สื่อการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัย

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัย เรื่องการแก้ปัญหาเล่มเกม

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัย การยุติปัญหาจึงมีลักษณะเหมือนการเล่นเกม คือ แต่ละคราวของการเดินเกมจะมีทางเลือกในการเล่นเกมได้หลายแนวทาง ผู้เล่นเกมแต่ละคนจึงต้องเพียรพยายามหากระบวนการเดินเกมให้ได้ผลดีที่สุด