การแยกตัวประกอบ โดยการตั้งหาร

การแยกตัวประกอบ โดยการตั้งหาร

การแยกตัวประกอบ โดยการตั้งหาร หลักการ 1. นำจำนวนนับที่ต้องการแยกตัวประกอบมาเขียนภายใต้เครื่องหมายหาร 2. ในแต่ละขั้นตอนของการหารนั้น จะต้องเลือกตัวหารโดยเลือกจากตัวประกอบเฉพาะที่สามารถหารจำนวนนับ 3. นำตัวหารที่ได้จากข้อ 2 มาหารจำนวนนับที่ต้องการแยกตัวประกอบ

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา เรื่อง ตรีโกณมิติ

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา บุคคลกับสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องต่อกัน บุคคลสังเกตปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ เป็นพิเศษในเรื่องราวดาราศาสตร์ เนื่องจากเป็นเรื่องที่พบเห็นประจำวัน ขึ้นต้นตั้งแต่การขึ้น ตก ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ พร้อมกับดวงดาวต่าง ๆ

ตัวอย่าง การสอนคณิตศาสตร์

ตัวอย่าง การสอนคณิตศาสตร์ แก้สมการ ง่ายๆนักเรียนเข้าใจ

ตัวอย่าง การสอนคณิตศาสตร์ แก้สมการ ง่ายๆนักเรียนเข้าใจ สอนวิธีการแก้สมการอย่างละเอียดไล่ทีละสเต๊ปไปอย่างช้า จะทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น เริ่มจากง่ายไปยาก จะช่วยให้นักเรียนค่อยๆชินและจำได้ในที่สุด

เกมเศรษฐี ประยุกษ์ สอนคณิตศาตร์ ได้เรียนรู้ ได้สนุก

เกมเศรษฐี ประยุกษ์ สอนคณิตศาตร์ ได้เรียนรู้ ได้สนุก

สื่อการสอนคณิตศาตร์  ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปเล่มหนังสืออีกต่อไปแล้ว คุณครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คณิตศาตร์ ได้อีกมากมาย มาทำให้ห้องเรียนของคุณครูไม่น่าเบื่อกันดีกว่า