เกมเศรษฐี ประยุกษ์ สอนคณิตศาตร์ ได้เรียนรู้ ได้สนุก

เกมเศรษฐี ประยุกษ์ สอนคณิตศาตร์ ได้เรียนรู้ ได้สนุก

สื่อการสอนคณิตศาตร์  ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปเล่มหนังสืออีกต่อไปแล้ว คุณครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คณิตศาตร์ ได้อีกมากมาย มาทำให้ห้องเรียนของคุณครูไม่น่าเบื่อกันดีกว่าเกมเศรษฐี ประยุกษ์ สอนคณิตศาตร์ ได้เรียนรู้ ได้สนุก กิจกรรมในเกมเศรษฐีนั้นมีความสนุกและน่าตื่นเต้นอย่างมาก แถมยังช่วยให้นักเรียนรู้จัก คิดวิเคราะห์บวกลบเลขไปในตัว ประหยัดเวลาในการผลิตสื่อการสอนอีกด้วย เพียงซื้อชุด เกมเศรษฐี คุณครูก็สามารถดำเนินสื่อการสอนไปได้อย่างสนุกสนาน