สื่อการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัย เรื่องการแก้ปัญหาเล่มเกม

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัย

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัย การยุติปัญหาจึงมีลักษณะเหมือนการเล่นเกม คือ แต่ละคราวของการเดินเกมจะมีทางเลือกในการเล่นเกมได้หลายแนวทาง ผู้เล่นเกมแต่ละคนจึงต้องเพียรพยายามหากระบวนการเดินเกมให้ได้ผลดีที่สุด แต่เพราะว่าบางขณะขอบเขตของปัญหากว้างใหญ่โตมาก ด้วยเหตุนั้นการหาคำตอบที่ดีที่สุดทางคณิตศาสตร์ยังมีปัญหา ทั้งนี้เพราะว่ายากที่จะหาคำตอบได้ ลองคำนึงถึงการเล่นหมากรุก ผู้เล่นแต่ละฝ่ายมีสิทธิในการเดินได้หลายตัว แต่ละตัวก็เลือกเดินได้หลายช่อง สภาพทางเลือกแต่ละคราวจึงมากมายมหาศาล

ลองดูจากต้นแบบเกมไม่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น เกมโอเอ็กซ์ที่รู้จักพร้อมกับนิยมเล่นกันในหมู่เด็กกับเยาวชน สภาพของตารางมีประเภทเป็นตารางเก้าช่อง หรือ 3 x 3 ผู้เล่นเลือกเดินด้วยฝ่ายหนึ่งใช้สัญลักษณ์ o อีกฝ่ายใช้สัญลักษณ์ x

ตารางตั้งต้นเป็นตารางว่างเปล่า
ผู้เล่นเกมคนแรกมีช่องให้เลือกได้ 9 ช่อง พร้อมด้วยครั้นเมื่อเดินครั้งแรกแล้วผู้เล่นถัดไปจะเหลือช่องเดินเพียง 8 ช่อง ด้วยขอบเขตของโจทย์จึงจำกัดอยู่ที่ช่อง 9 ช่องนี้